Technische gegevens

Grootste lengte over de steven 26.90 m
Grootste breedte 5.41 m
Holte 2.53 m
Diepgang 1.50 m
Tonnage 109 BRT
Motor John Deere 180 pk
Totaal zeiloppervlak 253 m2
Max. aantal passagiers 45 pers.
Teboekstelling Zeeschepenregister 4773ZGron1976
Europanummer binnenvaart 2204773
Roepletters PI 3348

 

De historie van de
Voorwaarts Voorwaarts

De “Voorwaarts Voorwaarts” is één van de oudste koftjalken van Nederland. Het schip werd gebouwd in 1899 bij scheepswerf Jan G. Verstockt te Martenshoek, In opdracht van kapitein-eigenaar H.J. Puister uit Veendam. Hij voer met het schip op de Noord- en Oostzee en maakte zelfs een reis naar Marokko. In 1912 verdween het uit de Nederlandse scheepsregisters door verkoop naar Duitsland. Tot het begin van de zeventiger jaren ging het schip vele malen over in andere handen. Hierdoor onderging het schip vele verbouwingen en naamswijzigingen.

In 1975 koopt de Enkhuizer journalist Walter Haentjens het schip. Dan is het nagenoeg een wrak. Hij knapt het schip voldoende op om het naar Nederland te kunnen varen. Hier werkt hij verder aan het schip. Ook geeft hij het zijn doopnaam “Voorwaarts Voorwaarts” terug. In het begin van de jaren tachtig wordt het duidelijk, dat er vele tonnen nodig zijn om het schip te repareren.

Mede door het enthousiasme voor het schip van Addie Boerma, wordt hiertoe in Groningen een stichting opgericht: “Stichting tot Behoud van de Tweemastkoftjalk Voorwaarts Voorwaarts Anno 1899”. Deze neemt het schip van de eigenaar over en begint in 1984 met de restauratie. Met financiële hulp van het Groninger bedrijfsleven en de provincie en gemeente Groningen, is het schip in 1987 gereed.