Het weer

Weersverwachting
Lauwersoog
Meer weer in Groningen

z

 

Zeilschip Voorwaarts Voorwaarts

image description

Persberichten

 

Groningen, 13 juli 2017

PERSBERICHT

Een derde leven voor de Voorwaarts Voorwaarts

Zoals reeds eerder gemeld heeft het bestuur van de Stichting Voorwaarts Voorwaarts geconstateerd, dat er een nieuwe koers moest worden uitgezet om dit schip voor de toekomst te behouden. Na de publicatie stroomden er vele aanbiedingen en voorstellen binnen. leder voorstel is zorgvuldig gewogen en getoetst op de uitgangspunten van de stichting, om het behoud van dit schip zeker te stellen.

Veel aanbiedingen bleken echter niet haalbaar en/of niet te passen in de doelstellingen, of waren om andere redenen niet uitvoerbaar. Bij de overige zeven aanbiedingen was dit wel het geval. Tijdens een buitengewone bestuursvergadering -waarvoor ook de Raad van Advies van de stichting en de oud-bestuursleden waren uitgenodigd -kon men tot een eensluidende keus komen voor een specifieke partij: Lex Tichelaar van SRF Holland te Harlingen. Inmiddels zijn de afspraken met deze nieuwe eigenaar geheel afgerond en is de Voorwaarts Voorwaarts aan deze kandidaat verkocht.

De nieuwe eigenaar heeft een scheepswerf in Harlingen, waar de Voorwaarts Voorwaarts al eerder bekend was. In het verleden werd daar ook de nieuwe motor ingebouwd. De eigenaar van deze werf zal allereerst de grote en noodzakelijke reparaties gaan uitvoeren. Vervolgens zal een boegschroef worden ingebouwd en zal het historische luikenhoofd worden hersteld. Waar nodig zullen verdere restauraties plaatsvinden. Beide partijen hebben separaat een onafhankelijke taxatie laten uitvoeren, waarna uiteindelijk tot instemming met de verkoop/aankoop kon worden overgegaan.

Uitgangspunt van de nieuwe eigenaar is en blijft, om het schip een derde leven te kunnen geven, waarmee het behoud ook op de langere termijn kan worden veilig gesteld. Na restauratie zal het schip volgend jaar opnieuw in de vaart worden genomen en kan zij weer per dag worden gehuurd, net als in de afgelopen 30 jaar. In overleg zal zij ook vanuit Groningen of Lauwersoog kunnen varen.

Het bestuur van de Voorwaarts Voorwaarts is verheugd, dat hiermee het behoud gerealiseerd kan blijven, als één van de belangrijkste doelstellingen in de statuten van de stichting.

Otto Torenbosch,
Voorzitter 
'Stichting tot Behoud van de Tweemastkoftjalk Voorwaarts Voorwaarts anno 1899'